4.0.30319.42000

Obchodní podmínky a provozní řád


Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem fitness centra PeVan  Gym (dále jen „Fitness centrum“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Fitness centra.

 

 

Provozovatel a odpovědný zástupce:


Petr Vaniš, Počepice 45, 262 55 Počepice, IČ: 69378169

Zapsáno: Městský úřad Sedlčany Č.j.:2010/ŽÚ/0498/Ka

 

Kontaktní údaje / adresa provozovny:


Fitness centrum PeVan Gym

Sedlecká 570, Sedlčany 264 01

+420 607 993 638

pevangym@seznam.cz

 


Provozní doba:


Pondělí – středa  - pátek 8:00 – 20:00 hodin
Úterý - čtvrtek 12:00 –  20:00 hodin
Sobota zavřeno
Neděle 17:00 – 20:00 hodin

 

 

 

 

I.  SOUHLAS  S OBCHODNÍMI  PODMÍNKAMI

 

 

1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s provozním řádem fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.

 

 

 

II.  PROVOZ FITNESS CENTRA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

 


1. Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.

 

2. Fitness centrum je otevřeno denně, včetně víkendů (mimo soboty) a většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách fitness centra /www.pevangym.cz/ a vývěskami v prostorách fitness centra.


3. Vstup do prostor fitness centra je možný nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby. Prostory cvičebních sálů je třeba opustit nejpozději 5 minut před koncem provozní doby tak, aby se návštěvníci stihli včas osprchovat a převléct. Prosíme na recepci fitness centra zálohovat klíček od šatních skříněk 100,- Kč. Po odevzdání nepoškozeného klíče, je záloha vratná!

 

 

Permanentky


Zvolte, vždy takovou permanentku, kterou plně využijete v časovém rozsahu platnosti  permanentky! Vystavení permanentky  - elektronické karty s čárovým kódem je zdarma.  Při  ztrátě karty, je karta zpoplatněna  100,- Kč.

Vstupová (přenosná) permanentka má danou platnost a měsíční (nepřenosná) permanentka jeden měsíc. Permanentku možno pozastavit, pouze v případě nemoci a předložení zprávy od lékaře. Sleva na studentské permanentky a jednorázové studentské vstupné, je možná s předložením platného studentského průkazu.

 

PO VYPRŠENÍ PLATNOSTI JAKÉKOLIV PERMANENTKY, NEBUDE BRÁN ZŘETEL !!  PROPADLOU PERMANENTKU, NELZE PRODLOUŽIT !!


PODMÍNKY A VÝHODY AKČNÍ 30 VSTUPOVÉ PERMANENTKY Akční 30 vstupová permanentka. Akce je vždy časově omezena. Výhodná akční permanentka s výraznou slevou. Využití akční permanentky na jakoukoliv skupinovou lekci na aktuálním rozvrhu hodin. Nutná rezervace předem on-line. Možno využít i do posilovny a kardiozony. Platnost permanentky pouze 6 měsíců. Pokud nestihnete vyčerpat permanentku během 6 měsíců. Možnost prodloužení o dalších 6 měsíců pouze při doplatku do plné výše běžné permanentky s roční platností. Doplatit slevu akční permanentky, je možné pouze jednou. Akční permanentka je NEPŘENOSNÁ, nelze převádět na jinou osobu, či jiného majitele permanentky. Je zakázáno využívat rezervaci jiné osoby. Jednorázové vstupné na skupinové lekce má danou platnost jeden měsíc ode dne zakoupení.

 

4. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách fitness centra www.pevangym.cz.

 

5. Provozovatel pořádá ve fitness centru cvičební lekce pod vedením školených instruktorů. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách fitness centra /www.pevangym.cz/ a na vývěsce v prostoru recepce. V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel v takovém případě návštěvníkům refunduje.

 

6. Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti na recepci fitness centra anebo z předplatného prostřednictvím kreditního účtu ( permanentka- elektronická karta ). V případě platby prostřednictvím kreditního účtu návštěvník uhradí předem na účet fitness centra finanční částku dle uvedeného ceníku, a to formou hotovostní platby na recepci  fitness centra, bezhotovostním převodem, nebo online kartou pomocí platební brány GoPay. Služby fitness centra může návštěvník v takovém případě čerpat až po připsání uhrazené částky na účet fitness centra. Aktuální stav kreditního účtu se návštěvníkovi zobrazuje po přihlášením do on-line rezervačního systému ve svém profilu (viz bod 7. níže). Platnost kreditu je 365 dní od posledního pohybu kreditu, poté objednaný kredit propadá ve prospěch obchodníka. Případné reklamace chybných plateb a možnosti vrácení kreditu můžete řešit pomocí mailu: pevangym@seznam.cz

 

7. Pro vstup na cvičební lekce musí návštěvník využít on-line rezervační systém na internetových stránkách fitness centra /www.pevangym.cz/.  Pro přihlášení do systému je nutná registrace klienta. Po přidělení permanentky – elektronické karty s čárovým kódem a dostatečným kreditem na kartě je možná rezervace lekce. Rezervace je možná 2 hodiny před začátkem cvičební lekce. Provedenou rezervaci  lze zrušit nejméně 2 hodiny před začátkem příslušné cvičební lekce. Každá skupinová lekce se koná s minimálním počtem 4 přihlášených osob.

 

8. Při neomluvené absenci bude z kreditního účtu stažena částka odpovídající jedné cvičební lekci jako storno poplatek. V případě, že na účtu není dostatek kreditu, účet pro on-line rezervaci bude provozovatelem zablokován. Aktivace účtu bude znovu provedena až po uhrazení stanoveného storno poplatku za jednu cvičební lekci. Pokud návštěvník nevyužívá kreditní systém, bude mu po dvou neomluvených absencích zablokován účet pro on-line rezervaci. Aktivace účtu bude provedena po uhrazení stanoveného storno poplatku za jednu cvičební lekci.

 

9. Registrací v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení GDPR), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů fitness centra využívajících on-line rezervační systém. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník Poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.

 

 

 

III. Cvičení LIVE

 

 

Tato verze cvičení přináší možnost cvičit z pohodlí domova, v práci, nebo na cestách pod vedením našich trenérů.

 

Registrace

Je nutné se zaregistrovat do našeho on-line rezervačního systému, zde na webových stránkách. Jste-li naším klientem nebo klientkou a máte registrační údaje do rezervačního systému, znova se neregistrujte. Po registraci je nutné, abyste se mohli rezervovat, vložit do kreditu (uživatelský účet) libovolnou částku. Minimálně však v hodnotě jedné lekce – tj. 100,-Kč.

 

Platební podmínky

Klientům nabízíme několik forem úhrady.

Platbu cvičení, lze provést pomocí platební brány GoPay, která zaručuje nejvyšší bezpečnost pro zákazníky.

 

Další možnosti:

- platbou v hotovosti (osobně na recepci)

- platba kartou (osobně na recepci)

- bezhotovostním převodem (fakturou)

 

Rezervace

Rezervaci na vámi vybranou lekci si vytvoříte v rozvrhu lekcí. Tím že, vytvoříte rezervaci na rozvrhu hodin, považujeme, že máte o online cvičení zájem a následně Vám bude povolena účast živého vysílání.

Na vámi uvedený e-mail bude automaticky odeslán odkaz na základě, kterého se přihlásíte a přidáte se na online cvičení.

V rozmezí 5-10 minut před lekcí Vám bude umožněn přístup do živého vysílání, který trvá po dobu lekce. Po skončení lekce bude přístup automaticky zrušen. A na další lekci je třeba opakovat stejný postup. LIVE cvičení není archivováno.

 

Důležité informace k připojení v domácím prostředí

Důležité je kvalitní internetové připojení. Doporučujeme se připojit na zařízení s větší obrazovkou (notebook, tablet, atd.).

Zkontrolovat dostatečně nabitý zdroj (baterka).

 

 

 

IV.  PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

 


1. Při využívání služeb fitness centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.

 

2. Vstup do fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník.

 

3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné předat pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.


4. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.


5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

 

6. Návštěvníci užívají veškeré zařízení fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení fitness centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

 

7. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením fitness centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha fitness centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.

 

8. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům fitness centra. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení fitness centra není dovoleno.


9. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách fitness centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.


10. V prostorách fitness centra platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru Fitness centra. Ve sportovních částech fitness centra je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.


11. Do všech prostor fitness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád fitness centra. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor fitness centra bez náhrady vyvedeny.


12. Děti mladší /15/ let se smí pohybovat v prostorách fitness centra pouze ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. Pro  rodiče s dětmi /anebo pro děti samotné/ jsou ve fitness centru vytvořeny zvláštní cvičební lekce. V průběhu cvičebních lekcí určených výlučně pro dospělé je po předchozí dohodě možné přenechat starost o děti k tomu určenému personálu fitness centra.

 

13. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor fitness centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 15 let ve fitness centru zodpovědný tento doprovod.


14. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.


15. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původní polohy. Po ukončení cvičení na cardio strojích je každý návštěvník povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekcí. Desinfekční přípravky jsou k dispozici přímo v cardio zóně nebo na vyžádání u pracovníka recepce.


16. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.


17. Klient může být vykázán z fitness centra, jestliže poruší  povinnosti výše  uvedené a tím nedodržuje Podmínky a provozní řád Provozovatele.

 

18. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách fitness centra /www.pevangym.cz/ a na vývěsce v prostoru recepce Fitness centra.

 

 

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


1. Provozovatel Fitness Centra PeVan Gym Petr Vaniš zpracovává s osobní údaje s účinností od 25.5.2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Naříze GDPR). Problematika zpracování a ochrany osobních údajů GDPR je zpracována v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů dostupném na internetové adrese www.pevangym.cz.

 

2. Tento Provozní řád je platný od 8. 8. 2021.


Věříme, že v našem Fitness centru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

 

 

 

K tomu Vám přejeme mnoho úspěchů.

Těšíme se na vaší návštěvu PeVan Gym.