4.0.30319.42000

Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Petr Vaniš, IČ:69378169 se sídlem provozovny Sedlecká 570, Sedlčany 264 01 Jako provozovatel Fitness PeVan Gym (dále jen „Správce“), zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) účinného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které mu poskytujete ve spojení s registrací a členstvím ve fitness centru Fitness PeVan Gym:

 

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • datum narození
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

 

 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem tvorby a rušení rezervací a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat klienty o důležitých změnách, jako je změna otevírací doby, změna ceníku a v dalších výjimečných případech a dále za marketingovými účely Fitness PeVan Gym. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního účtu/členství (upravte podle toho, jak nazýváte) ve Fitness PeVan Gym.

 

3. Opakovaným přihlášením a zadáním svého jména a e-mailu souhlasíte s výše uvedeným zpracováním a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlasíte také s vytvářením fotografických a kamerových záznamů z průběhu sportovních lekcí a na akcích pořádaných správcem, které budou sdíleny na webových stránkách a sociálních sítích správce.

 

4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou žádostí zaslanou na e-mail pevangym@seznam.cz, kdy budou odstraněna veškerá Vaše osobní data, případně osobně na recepci požádáním o vymazání e-mailové adresy a telefonního čísla (tímto úkonem přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.).

 

5. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

a. Poskytovatel softwaru - InGenius Webdesign, 28. října 171, 264 01 Sedlčany, info@ingenius.cz

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

c. Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

 • vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

8. Správce můžete kontaktovat na e-mailu: pevangym@seznam.cz či písemně na adrese sídla Správce Fitness centrum PeVan Gym, Sedlecká 570, Sedlčany 264 01.

 

9. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost ho poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, tímto úkonem ale přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ